Традиційне вбрання українців

Традиційне українське вбрання є одним із символів українства, складовою, без якої немислима національна ідентичність українського народу. Що являє собою традиційне українське вбрання і чому інтерес до нього не зникає в сучасному урбанізованому суспільстві ?

Своєрідність природних та історико-культурних умов життя населення окремих регіонів України, взаємозв'язки українців з іншими народами від-дзеркалились у багатоманітті і різнобарвності українських строїв. Краса та щедрість природи чотирьох макрорегіонів України — Полісся, Лісостепу, Степу і Карпат — знайшли своє втілення і в народному вбранні : яскравості та поліхромності вишивок, щедрій орнаментальній палітрі плахт та опинок, золоті парчевих очіпків та запасок, разках коралового, бурштинового, венеційського намиста, дукатах і дукачах, шовкових стрічках та чобітках з писаними закаблуками. Вражає розмаїття локальних варіантів вбрання, кожен з яких має свою колористику, силует, орнаментику, характерні головні убори зі специфічними способами вив'язування хусток та наміток, з дівочими стрічками, вінками, пов'язками. Кожен з елементів вбрання має не лише практичну або естетичну функцію, але й символічну. Власне, будь-яке традиційне народне вбрання виокремлює людину зі світу навколишньої природи, несе закодовану інформацію про свого власника та його місце в соціальній структурі суспільства.

Це перше видання, що розкриває поетичний образ українських строїв лісостепового регіону в усьому їх варіативному розмаїтті. Український національний одяг є яскравим, візуально фіксованим проявом самобутності нашої культури і становить один з найбільш рухомих її видів. Сучасному читачеві буде цікаво дізнатися, що носили наші бабусі й дідусі, яких канонів краси вони дотримувалися. Ілюстративна добірка видання представлятиме традиційні комплекси, деталі вбрання та аксесуари автентичного одягу Лісостепу з приватних і музейних колекцій України. Книга містить інформацію історико-етнографічного та краєзнавчого характеру; зокрема, особливу увагу зосереджено на художніх особливостях і символічному наповненні елементів народного строю. Текст видання супроводжує словничок термінів, що відображають реалії народного побуту початку ХХ ст., широко вживані свого часу, проте сьогодні, на жаль, відомі лише вузькому колу фахівців.

Укладачем і автором проекту "Традиційне вбрання українців" є відомий етнолог Оксана Юліївна Косміна.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Т. 1. Лісостеп. Степ / О. Ю. Косміна ; [фотохудож.: В, Хмара [та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с. : іл. - укр. ма англ. мовами.

Видання можна переглянути в читальному залі № 2, головного корпусу Бібліотеки.