Невід'ємною складовою частиною документного фонду бібліотеки ДДПУ є Фонд періодичних видань, до складу якого входять газети та журнали.

Серед них - офіційні видання, наукові та науково-методичні, суспільно-політичні, науково-популярні, літературно-художні журнали і газети.

З галузей знань : історії, права та економіки, політики та фінансів, філософії, філології, педагогіки та психології, методик викладання української та зарубіжної літератури, іноземних мов, математики, фізики, інформатики.

Мова періодичних видань — українська, російська, англійська, німецька.

Характерною рисою періодичних видань є актуальність тематики, змісту, оперативність та регулярність виходу у світ, різноплановість.

Фонд періодичних видань бібліотеки ДДПУ нараховує : 500 назв, журналів – 48376 прим., газет – 703 комплекта, всього 49079 прим.

Хронологічні рамки надходження із 1939 року по сьогодні.

Термін зберігання періодичних видань різний та регламентується «Інструкцією по збереженню фондів бібліотеки ДДПУ» та «Термінами зберігання періодичних видань бібліотеки ДДПУ».

Джерелом комплектування фонду періодичних видань є передплата. Комплектуються періодичні видання відповідно профілю університету та запитів користувачів.

Презентація : «Періодичні видання бібліотеки ДДПУ».