З 10 березня 2017 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023)."Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій". Наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: zakon.rada.gov.ua/go/z0155-17., а також опублікований в Офіційному віснику України № 20, 2017 року. МОН внесло зміни до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію

Простішими стали вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць .

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
стилів оформлення списку наукових публікацій

 1. MLA (Modern Language Association) style.
 2. APA-1,2 (American Psychological Association) style.
 3. Chicago/Turabianstyle-1.
 4. Harvard style-1.
 5. ACS (American Chemical Society) style.
 6. AIP (American Institute of Physics) style.
 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 8. Vancouver style-1.
 9. OSCOLA.
 10. APS (American Physics Society) style-1.
 11. Springer MathPhys Style-1.

Вимоги до оформлення згідно цих стилів подано в методичних рекомендаціях : «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах», розроблених НТБ ім. Г. І. Денисенка НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

З ними ви можете ознайомитись в інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки  або за посиланням :  http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/Academ_4_12_red1.pdf