Особливістю сучасного світового соціально-економічного й політичного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі.

Не залишається осторонь світових та європейських інтеграційних процесів  і Україна. Її ідея європейської і євроатлантичної інтеграції є пріоритетом не тільки в економіці, политиці, а й в освіті, науці.

Тому, згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Щодо виконання Указу Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України» бібліотекою ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» розроблений План заходів, метою якого є інформування користувачів про інтеграційні процеси в освітній галузі.  

«Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»: указ Президента України від 21 лютого 2017 року № 43/2017 [Електронний ресурс]  / Президент України . – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/432017-21350 . - Назва з екрану.

«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»  . - розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 308-р.  [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. -  Електрон. текст. дан. – Режим доступу :

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249974855 . - Назва з екрану.

«Про затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 2—річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 429-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Електрон. текст. дан. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250094601 . - Назва з екрану.

  

Шановні користувачі !

Пропонуємо Вашій увазі списки літератури

з електронного каталогу бібліотеки

з теми : «Європейска та євроатлантична інтегація в освіті та науці» :

  

√ 2018 р.

2019 р. (І кв.).

2019 р. (ІI кв.).

2019 р. (ІII кв.).

2019 р. (ІV кв.).

2020 р. (І кв.).

2020 р. (ІI кв.).

2020 р. (ІII кв.).

2020 р. (ІV кв.).

2021 р. (І кв.).

2021 р. (ІI кв.).

2021 р. (ІII кв.).

2021 р. (ІV кв.).