Особливістю сучасного світового соціально-економічного й політичного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі.

Не залишається осторонь світових та європейських інтеграційних процесів  і Україна. Її ідея європейської і євроатлантичної інтеграції є пріоритетом не тільки в економіці, политиці, а й в освіті, науці.

Тому, згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Щодо виконання Указу Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України» бібліотекою ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» розроблений План заходів, метою якого є інформування користувачів про інтеграційні процеси в освітній галузі.  

«Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»: указ Президента України від 21 лютого 2017 року № 43/2017 [Електронний ресурс]  / Президент України . – Електрон. текст. дан. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/432017-21350 . - Назва з екрану.

«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»  . - розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 308-р.  [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. -  Електрон. текст. дан. – Режим доступу :

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249974855 . - Назва з екрану.

«Про затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 2—річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 429-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Електрон. текст. дан. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250094601 . - Назва з екрану.

  

Шановні користувачі !

Пропонуємо Вашій увазі списки літератури

з електронного каталогу бібліотеки

з теми : «Європейска та євроатлантична інтегація в освіті та науці» :

  

√ 2018 р.

2019 р. (І кв.).

2019 р. (ІI кв.).

2019 р. (ІII кв.).

2019 р. (ІV кв.).

2020 р. (І кв.).

2020 р. (ІI кв.).