Загальні відомості про фонд рідкісних і цінних видань
 бібліотеки ДВНЗ ДДПУ

Особливою гордістю бібліотеки є фонд рідкісних і цінних видань, який у 2011 році виділено в окрему колекцію. На 1 січня 2021 року фонд налічує 1031 одиницю зберігання.

Цей фонд почав формуватися в повоєнні роки та після злиття Бахмутського (Артемівського) та Старобільського учительських інститутів у Слов'янський учительський інститут.

Таким чином бібліотека одержала книжкові фонди цих навчальних закладів і серед них були цінні видання, які разом з книгами (рідкісні) одержаними раніше з ВНЗ Росії і складають цей фонд, в подальшому - “Колекцію рідкісних і цінних видань” бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету.

Бібліотека працює з цим фондом у відповідності до “Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання” (від 14.06.2016 р. за № 437) та «Положення про фонд рідкісних і цінних видань бібліотеки ДВНЗ ДДПУ» (від 21.04.2016 р.).

Користувачі мають можливість:

  • - отримати кваліфіковану допомогу в пошуку джерел інформації;
  • - отримати інформацію про наявність у фонді необхідних документів;
  • - отримати будь-який документ із фонду для користування тільки у читальному залі.

 Слово про Ігорів похід

          Слово о полку Игореве / вступ. ст., пер. и примеч. Г. Шторма. - М. : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. - 104 с. - (Школьная библиотека). 

          Слово о полку Игореве / пер., предисл. и пояснения И. Новикова ; общ. ред. и вступ. ст. Н. К. Гудзия. - М. : Гослитиздат, 1938. - 126, [2] с. : ил.

          Слово про Ігорів похід / пер. М. Рильського ; вступ. ст. та пояснення М. К. Грунського. - Київ : Держлітвидав України, 1939. - 57,[2] с. : іл.


 
 Твори Лесі Українки

          Українка, Л. Твори / Л. Українка ; [за заг. ред. Б. Якубського]. - Київ : Книгоспілка, 1927-1930.

          Т. 6 : Драми / [прим. Б. Якубського]. - [1928]. - 219, LXXXIV, [II] с., [1] арк. портр.

          Українка, Л. Вибрані твори : в 3 т. / Л. Українка. - Київ : Держлітвидав України, 1936-1937.

          Т. 2 : Драматичні твори. - 1936. - 820, [3] с., [1] арк. портр.

          Українка, Л. Вибрані поезії : [для серед. та ст. віку] / Л. Українка ; [упоряд. О. Ольховик]. - М. : Детгиз, 1945. - 111 с. : портр.

          Украинка, Л. Лесная песня : драма-феерия в 3 д. с прологом / Л. Украинка ; пер. с укр. М. Исаковского. - М. ; Л. : Искусство, 1944. - 139 с.


 
Твори Ромена Роллана

          Роллан, Р. Собрание сочинений / Р. Роллан ; с предисл. авт., М. Горького, А. В. Луначарского и С. Цвейга ; под общ. ред. П. С. Когана и С. Ф. Ольденбурга. - Л. : Время, 1930-1936.

          Т. 13 : Драмы о революции / пер. под ред. А. А. Смирнова; Трагедии веры / пер. под ред. А. А. Франковского ; [послесл. В. А. Десницкого]. - 1932. - 434, [2] с.

          Роллан, Р. Жан Кристоф : [для мл. и сред. возраста] / Р. Роллан ; пер. и обраб. А. Соколовой ; рис. А. Могилевского. - Изд. 2-е. - М. ; Л. : Детгиз, 1937. - 29, [3] с. : ил. - (Книга за книгой).

          Роллан, Р. Кола Брюньон: "Жив Курилка" / Р. Роллан ; пер. с фр. М. Лозинского ; автолитогр. Е. Кибрика. - Л. : Гослитиздат, 1936. - 175 с., [29] л. ил.: ил.

          Роллан, Р. Робеспьер : драма в 3 актах и 24 карт. / Р. Роллан ; пер. с фр. Н. Жарковой, Л. Коган, Н. Немчиеовой ; [предисл. И. Анисимова]. - М. : Гослитиздат, 1939. - 361 с. : ил. - (Театр Революции).


 
 Видання Вальтера Скотта

          Скотт, В. Квентін Дорвард : роман / В. Скотт ; пер. з англ. А. О. Білецького ; за ред. М. Й. Йогансена; передм. і прим. О. І. Білецького. – Харків ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 321 с. : іл.

  

 


 
 Твори Івана Яковича Франка

Франко, І. Я. Лис Микита : [передм. авт.] / І. Я. Франко. - Jersey City : [б. в.], 1920. - 144 с. : іл.

Франко, І. Я. Твори / І. Я. Франко ; ред. Ів. Лизанівського ; заг. ред. С. Пилипенка. - [Харків] : Рух, 1924-1929. - Т. 29, кн. 2 : З чужих літератур : повісті й оповідання. Кн. 2. - [1929?]. - 824 с.

Франко, І. Я. Вибрані твори : в 5 т. / І. Я. Франко. - Харків : Держлітвидав, 1935-1936. - Т. 3 : Повісті. - 1936. - 482, [5] с., [1] арк. портр.

Франко, І. Я. Боа констріктор : повість / І. Я. Франко ; [мал. худож. М. Глухова]. - [Одеса] : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. - 95 с. : портр., іл. - (Шкільна бібліотека).

Франко, І. Я. Твори : в 25 т. / І. Я. Франко ; за ред. О. І. Білецького [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т Укр. Літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Держлітвидав, 1941. - Т. 2 : Оповідання / [підгот. до друку й склали прим. В. П. Радзикевич і Я. Л. Чума]. - 1941. - 502, [4] с., [1] арк. портр.

Франко, І. Я. Боа констріктор : повість / І. Я. Франко. - [Київ] : Рад. Україна, 1945. - 54 с. - (Бібліотека журналу "Україна").

Франко, И. Я. Каменщик и другие рассказы : пер. с укр. / И. Я. Франко ; ред. и предисл. Б. Турганова. - М. : ОГИЗ : Гослитиздат, 1948. - 80 с.