Вивчаймо українську мову !

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно і ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.

                                                            М. Рильський

Шановні користувачі !

Пропонуємо підбір книг, які є у фонді бібліотеки :

 

Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : Вип. 1 / С. І. Дорошенко. – Харків : Основа, 2013. – 107 с.

Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : Вип. 2 / С. І. Дорошенко. – Харків : Основа, 2013. – 144 с.

Посібник містить теоретичні засади і рекомендації до практичного оволодіння інтонаційними компонентами усного мовлення: голосом, силою, висотою, темпом, тембром, а також основами дикції й орфоепії української мови.

Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Зорівчак Р. П. «Боліти болем слова нашого…» : поради мовознавця / Р. П. Зорівчак. – 2-ге вид., допрац. і доп. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 173 с.

Ця книжка - роздуми про Рідну Мову, про її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особливості. Сподіваємося, вона стане в пригоді найширшим колам читачів - усім шанувальникам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, прагне постійно збагачувати і відшліфовувати своє мовлення.

Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньс. – 3-тє вид. випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 215 с.

У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоп­лює основні питання курсу “Українська мова за професій­ним спрямуванням”.  До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного сло­вовживання,  призначений для  самоперевірки  у процесі виконання  завдань.  Система  підсумкових  контрольних робіт дасть змогу викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, а також може бути ви­користана для самоконтролю.

Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.]. – Київ : Академія, 2009. – 270 с.

Формування професійної мовнокомунікативної компетенції є невід’ємною складовою становлення успішної особистості. Набути високої культури мовлення дасть змогу цей навчальний посібник. Він вибудуваний відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови. У ньому розглянуто теоретичні питання культури ділової української мови, сучасної орфографії, документознавства. Розвитку практичних умінь і навичок сприятимуть вміщені в посібнику завдання і вправи, короткий термінологічний словник.
         Для студентів нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів, усіх, хто хоче оволодіти культурою міжособистісних комунікацій.