серії «Видатні професори університету»

Серія біобібліографічних покажчиків «Видатні професори університету» започаткована в 2006 році.

Укладає покажчики інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки.

При описі джерела проходять науково-алітичну обробку  де визо.

Покажчики містять дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчальні посібники, статті в наукових збірниках та періодичних виданнях, інформацію про наукові школи професорів, а також літературу про життя і діяльність.

Покажчики адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям, студентам.  Інформація, яка розміщена в біобібліографічних покажчиках, може стати основою для подальших наукових досліджень.

 

 

Профессор Олег Ефимович Ольшанский (1921-2005гг.) : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Украины ; Славянский гос. пед. ун-т, Науч. б-ка ; сост. О. Г. Тищенко ; науч. ред. В. А. Глущенко. – Славянск : СДПУ, 2006. – 25 с.

 

Микола Кузьмич Нечволод : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; Слов’янський держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. О. Г. Тищенко ; наук. ред. В. О. Надточій. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 21 с.

 

Професор Володимир Іванович Рукасов : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; Слов’янський держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. О. А. Денисова ; наук. ред. С. М. Чуйко. - Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 30 с.

 

Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. у-т ; упоряд. : Гайко О. К., Денисова О. А. ; наук. ред. Орел А. С. ; ред. Куліш П. В. - Слов'янськ : Маторін Б. І., 2012. - 56 с.

 

Борис Іванович Коротяєв :  біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т» ;  упоряд. : Гайко О. К., Кравцова О. М. ; наук. ред. Сарієнко В. К. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2014. - 32 с.

 

Віктор Олексійович Надточий : біобібліогр. покаж. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд. : Золотарьова О. М., Гайко О. К. ; наук. ред. Нечволод М. К. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2014. - 56 с.

 

Валерій Іванович Сипченко : (до 65-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд. : О. К.  Гайко,  О. М. Золотарьова ; наук. ред.  О. Г. Набока. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2015. - 41 с. - (Видатні професори університету ; вип. 7).

 

Валерій Григорович Григоренко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд. : О. К. Гайко,  О. А. Денисова, Г. В. Григоренко ; наук. ред. Т. А. Євтухова. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2016. - 43 с. - (Видатні професори університету ; вип. 8).

 

Ольга Георгіївна Солодухова : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд.: О. Г. Тищенко, О. К. Гайко ; вступ. ст. Л. В. Степаненко ; наук. ред. Г. М. Куцак. – Слов’янськ : Маторін Б. І., 2016. – 40 с. – (Видатні професори університету ; вип. 9).

 

Микола Кузьмич Нечволод : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд.: О. А. Денисова, О. К. Гайко ; вступ. ст. О. Г. Набока ; наук. ред. Н. І. Кочукова. – Слов’янськ : Маторін Б. І., 2017. – 31 с. – (Видатні професори університету ; вип. 10).

 

Леонід Іванович Мозговий :  (до 65 -річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд.: О. М. Золотарьова, О. А. Денисова ; вступ. ст. О. Л. Біличенко ; наук. ред. Н. І. Кочукова. – Слов’янськ : Маторін Б. І., 2017. – 34 с. – (Видатні професори університету ; вип. 10).

 

Василь Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд. : О. К. Гайко,  О. А. Денисова ; наук. ред. Д. В. Горбачук ; ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2017. - 65 с. - (Видатні професори університету ; вип. 12).

  

Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажч. (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т ; упоряд. : Тищенко О. Г., Золотарьова О. М. ; наук. ред. Орел А. С. ; ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. - Слов'янськ : Вид-во Б. І.  Маторіна,  2017. - 56 с. - (Видатні професори університету ; вип. 13).

 

Сергій Миколайович Швидкий : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд. О. Г. Тищенко ; наук. ред. О. Л. Біличенко ; ред.: Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов’янськ : Маторін Б. І., 2019. – 23 с. – (Біобібліографія вчених ДВНЗ «ДДПУ» ; вип. 1).

 

Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд.: О. К. Гайко, О. А. Денисова ; наук. ред. Л. М. Тищенко ; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов’янськ : Маторін Б. І., 2019. – 64 с. – (Сер.: «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ; вип. 2).

 

Світлана Олександрівна Омельченко : біобібліографічний покажчик / ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т»; упоряд. О. М. Золотарьова ; наук. ред. О. В. Колган, Р. М. Падалка ; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – 44 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»» ; вип. 3).

 

Світлана Миколаївна Курінна : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд.: О. К. Гайко, О. М. Золотарьова ; наук. ред. Л. М. Тищенко; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов’янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2020. – 38 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; вип. 4).

 

Олександр Петрович Костіков : (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд.: О. Г. Тищенко, О. Ю. Новікова ; наук. ред. Н. І. Кочукова; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін. – Слов’янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2020. – 35 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; вип. 5).

 

Володимир Васильович Стешенко : (до 65-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд.: О. А. Денисова, О. К. Гайко ; наук. ред. Л. М. Тищенко; ред. Б. І. Маторін, Р. Г. Состін ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов’янськ : Вид-во Б. Маторіна, 2020. – 55 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; вип. 6).

 

Анаіт Едуардівна Мелоян : (до 55-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; упоряд. О. А. Денисова ; наук. ред. І. М. Рябініна ; відп.за вип. В. С. Качина. – Слов'янськ : [б. в], 2021. – 42 с.(Сер. "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"; вип. 7).

 

Наталія Іванівна Овчаренко : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; упоряд.: О. Г. Тищенко, О. Ю. Бакай ; наук. ред Н. І. Кочукова ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов'янськ : [б. в], 2021. – 35 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"; вип. 8).

 

Владислав Вікторович Дичко : (до 55-річчя від дня народження) : біобібліогрфічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т» ; упоряд. : О. М. Золотарьова, О. А. Денисова ; наук. ред. Н. І. Кочукова ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов’янськ : [б. в], 2021. – 45 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ; вип 9).