У наш час в локальних базах даних і в Інтернеті міститься дуже багато текстової інформації і, щоб швидше можна було знайти потрібний споживачеві текст, кожен користувач, що вносить текстову інформацію, зобов'язаний присвоїти їй той чи інший класифікаційний індекс.

        Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) та авторського знака.

         УДК (універсальна десяткова класифікація) – міжнародна універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, що охоплює всі галузі знань та побудована за десятковим принципом і використовується для індексування та пошуку матеріалів (документів) у фондах, картотеках, в Інтернеті.

         Шифр зберігання (Індекс УДК) розміщується у верхньому лівому куті звороту титульного аркуша видання у такій послідовності :

УДК 811.161.2(038)

         С48

Авторський знак подають під першою цифрою індексу УДК.

        Складові шифру визначаються за відповідними таблицями : індекс УДК  визначають за україномовними виданнями таблиць УДК (Універсальна УДК зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік : електронне видання. – Київ : Кн. палата, 2010.; авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні)" Хавкіної Л. В.).

        Індекс УДК визначають за темою (змістом) видання.

Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі.

         Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання.

         Залежно від видів документів визначають шифр видання (індекс УДК і авторський знак) або окремо індекс УДК.

        Індекс УДК  і авторський знак визначають для :

         неперіодичних книжкових видань (монографії, довідкові видання, навчально-методичні видання та ін.)

         Для виконання послуги необхідно вказати:

         П.І.Б., місце роботи, посаду, тел., e-mail;

    дані про видання:

          титульний аркуш видання

          зворот титульного аркуша видання (з анотацією)

          зміст (перелік розділів) видання

        Індекс УДК визначають для:

 продовжуваних видань,

статей в наукових періодичних виданнях,

 авторефератів дисертацій

        

         Для виконання послуги необхідно вказати:

 П.І.Б., місце роботи, посаду, тел., e-mail;

дані про статтю / автореферат дисертації:

повну назву статті / автореферату дисертації

короткий зміст (анотація)статті, / автореферату дисертації

ключові слова

         Інформаційно-бібліографічний відділ  надає послугу з визначення індексів УДК, авторського знака для документів.

Звертаємо Вашу увагу : індекс УДК, авторський знак надаються на завершальному етапі підготовки і оформлення видання (після належного оформлення всіх інших елементів вихідних відомостей видання).

         Для замовлення послуги звертайтесь, будь ласка, в інформаційно-бібліографічний відділ, або надсилайте замовлення на :

e-mail: bibliografsddpu@ukr.net

Терміни виконання:

Час надходження замовлення

Час отримання замовлення

1.

9.00 – 12.00

14.00–16.00

2.

13.00 –16.00

наступного дня з 9.00–16.00