Читаємо Олеся Гончара

Пропонуємо Вашій увазі тритомне видання «Щоденників» уславленого майстра слова Олеся Гончара.

Гончар О. Т.

Щоденники : у 3 т. / О. Т. Гончар ; упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу та передм. В. Гончар. – 2-ге вид., випр. – Київ : Веселка, 2008. –

Т. 1. : 1943-1967. – 2008. – 455 с. : фотоіл.

Т. 2. : 1968-1983. – 2008. – 607 с. : фотоіл.

Т. 3. : 1984-1995. – 2008. – 646 с. : фотоіл.

«Щоденники», опубліковані такими, якими свого часу вони виливалися з душі О. Гончара. Вони писалися в різний час і в різних умовах – на фронті і в полоні, у поїздках рідною землею і поза її межами, у рідній оселі і на дачі. На сторінках щоденника письменник щиро і відверто давав волю своїм радощам і печалям.

Перший том «Щоденника» охоплює часовий період – з 1943 по 1967 роки, коли до Олеся Гончара вже прийшла світова слава і всенародна любов.

До другого тому увійшли записи, зроблені з 1968 по 1983 роки, коли в Україні безжально нищилось все передове і правдиве, організовувались показові процеси над інакомислячими, плюндрувались культурні пам’ятки, посилювався наступ на рідне слово. Саме в цей час маховик політичних репресій і принижень прокотився і по авторові забороненого роману «Собор». Однак тяжкі моральні випробування не зломили духу письменника – він залишився вірним своїм життєвим і громадянським принципам.

До третього тому «Щоденників» увійшли записи, зроблені за останні десять років життя – з 1984 по 1995 роки. Перебудова, Чорнобиль, розвал Союзу, проголошення незалежності України, прагнення українського народу до волі – усе це знайшло відбиток у творчості Олеся Гончара, який ніколи не стояв осторонь суспільних інтересів і одним з перших виступив за державну незалежність України.