Життя Януша Корчака, його подвиг вражаючої

моральної сили й чистоти стали для мене натхненням.

Я зрозумів, щоб стати справжнім вихователем дітей

треба віддати їм серце.

В. О. Сухомлинський

12 березня в читальній залі бібліотеки головного корпусу відбувся вечір, присвячений польському педагогу-гуманісту, лікарю, дитячому письменнику Янушу Корчаку «Життя в ім’я дітей».

Організували та провели вечір директор бібліотеки Качина В. С., фахівець абонементу художньої літератури Агейкіна О. В.   Допомогали  фахівець Мартем’янова О. П., бібліограф Новікова О. Ю., учениця 3-го класу Билбасівської опорної школи Рожко Олександра, директор дома культури Ясиньків Андрій Петрович, студенти філологічного і фізико-математичного факультетів: Давняк Валерія, Топчий Надія, Стульнєва Ірина, Пащенко Вікторія, Вершиніна Альона, Бердюков Олександр, Єкімов Євгеній.

Януш Корчак (справжнє ім’я Герш-Генрік Голдьшміт) народився 22 липня 1878 р. в полонізованій єврейській родині у Варшаві. Навчався в імператорському університеті у Варшаві на медичному відділенні. Він був надзвичайно талановитим у трьох різних сферах – під своїм прізвищем був знаним лікарем, під іменем Януша Корчака – відомим педагогом та письменником. Його перу належать твори для дітей : «Дети улицы», «Король Матиуш Первый», «Король Матиуш – на необитаемом острове», «Кайтусь волшебник», «Банкротство молодого Джека», «Когда я снова стану маленьким» та інші.

У 1910 р. він прийняв доленосне рішення – вирішив завершити з лікарською справою та став керівником  «Будинку сиріт» для єврейських дітей.  

На початку Першої світової війни Януша Корчака мобілізували до царської армії. Він служив молодшим завідувачем дивізійного лазарету, переважно в Україні. Тоді ж, у  Києві, він почав писати одну із своїх головних книг – «Як любити дитину».

Незабутнім, легендарним подвигом Я. Корчака, який засвідчує його безмежну любов до дітей, є його вчинок : 6 серпня 1942 р. він пішов в останню путь зі своїми вихованцями-дітьми в газову камеру гітлеровського табору смерті у Треблинці. Януш Корчак прийняв смерть у муках разом з дітьми, він підтримував їх, як міг, був з ними до кінця, відмовившись від запропонованого порятунку власного життя.

Таким постав образ Януша Корчака перед присутніми – великого педагога, лікаря, талановитого письменника, вірного і відданного захисника дитини, дитинства і сирітства, мудрого порадника родини.

Розповідь ведучих перпліталась з монологами Януша Корчака, у виконанні Ясиньківа А. П., декламуванням Рожко Олександрою вірша дівчинки Нати «Я кораблик клеила» та  вірша «Дети», вдало підібранною поезією  М. Огарьова «Гуляю я…», «Тот жалок…»,  О. Галича  уривками з поеми, присвяченій Я. Корчаку «На Умшлагплаце у вокзала», «Уходят из Варшавы поезда», «Камера…», «Гори, гори моя звезда» та  музичною композицією «Бухенвальдський набат» у виконанні  Новікової О. Ю.

Презентація «Життя в ім’я дітей»,  записи класичної музики Ф. Шопена, Ф. Шуберта, В. А. Моцарта, фільм «Інтернат», пісня у записі О. Терєхова «Памяти Януша Корчака» емоційно вплинули на присутніх.

Присутніми на вечорі були студенти ІІ к. фізико-математичного-факультету, викладачі, співробітники університету, бібліотечні фахівці.

Свої враження висловив професор Валерій Іванович Сипченко. Його промова була емоційною, натхненною, він пристрасно звернувася до студентів – майбутніх учителів - «головне в професії любов до дітей».

По закінченню заходу всі присутні переглянули книжково-ілюстративну виставку «Януш Корчак – лікар, педагог, дитячий письменник».  

Твори Януша Корчака, які є в бібліотеці :

Корчак, Я.  Дитя людське  : вибр. твори   : [пер. з пол.] / Я. Корчак. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. - 530 с.

Корчак, Я. Избранное / Я. Корчак ; [пер. с пол. М. Я. Подольский, К. Э. Сенкевич ; сост. В. В. Лисица]. - Киев : Рад. шк., 1983. - 526,[2] с.: ил.

Корчак, Я. Избранное : пер. с пол. / Я. Корчак ; [сост. В. В. Лисица ; послесл. А. И. Шарова]. – Киев : Рад. шк., 1988. – 528 с. : ил.

Корчак, Я. Избранные произведения : [пер. с пол.] / Я. Корчак ; [сост. И авт. Примеч. Е. С. Рубенчик ; вступ. ст. М. Кондакова, М. Шабаевой, А. Левина] . – М.: Педагогика, 1979. – 473 с.: ил.

Корчак, Я. Избранные произведения  / Я. Корчак ; [пер. с пол., сост. и авт. примеч. Е. С. Рубенчик ; под ред. М. Ф. Шабаевой] . – М.: Просвещение, 1977. – 470 с.: ил.

Корчак, Я. Как любить ребенка : [кн. о воспитании] / Я. Корчак ; [пер. с пол. К. Э. Сенкевич ; авт. Примеч. Е. С. Рубенчик ; послесл. С. Соловейчик]. - М. : Политиздат, 1990. - 493 с.

Корчак, Я. Как любить детей / Я. Корчак. – Минск: Нар. асвета, 1980. – 80 с.

Корчак, Я. Король Матиуш первый  : повесть-сказка / Я. Корчак ; пер. с пол. Н. Подольской. - Донецк :Донеччина, 2007. - 223 с.

Корчак, Я. Мацюсеві пригоди : повість-казка : для дітей мол. та серед. шк. віку / Я. Корчак ; пер. з пол. та передм. Б. Чайковського ; мал. В. Чернухи. – Київ : Веселка, 1978. – 332 с.: іл.

Корчак, Я. Правила життя / Я. Корчак ; пер. з пол. Ю. Попусенко ; худож. О. Застенченко ; післямова М. Гандзів. – Київ : Молодь, 1989. – 318 с.: іл.

 

Публікації про Януша Корчака :

Кашуба, Є. "...Самі вибирайте свій шлях" (Януш Корчак // Світова література "ШС" . - 2013 . - № 8. - С. 21-23.

Кем на самом деле был Януш Корчак? // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - № 7. - С. 52-55.

Кочнов В. Януш Корчак : кн. Для учителя / В. Кочнов. – М.: Просвещение, 1991. – 210 с.

Петровский М. С. Городу и миру : Киев. очерки / М. С. Петровский. Киев, 1990.

Проскура О. Особа, що допомагає людству / О. Проскура // Освіта. – 2017. -  № 32-33. – С. 6-7.

Степашко Л. А. Философия и история образования : учеб. пособ. для вузов / Л. А. Степашко. – М., 1999.

Фоміна, С. Педагог, письменник, лікар. До 70-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" // Зарубіжна література в школах  України. - 2012. - № 9. - С. 54-64.

Чумак, Л. В. Педагогічні погляди Януша Корчака в контексті сучасного виховного процесу // Актуальні питання психології, економіки та управління : зб. наук. пр.. - С. 315-320.

Інтернет-ресурси:

Корчак Януш [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Електр. текст. дан. – Режим доступу :

https://uk.wikipedia.org/wiki/Януш_Корчак   . - Назва з екрану.

Януш Корчак : принципы воспитания, которые нужно знать всем [Електронний ресурс] /WOMO. - Електр. текст. дан. – Режим доступу :

https://womo.ua/yanush-korchak-printsipyi-vospitaniya-kotoryie-nuzhno-znat-vsem/   . – Назва з екрану.

Корчак Я.  Как  любить ребенка [Електронний ресурс] / Електр. текс. дан. -  Режим доступу :   

 http://lib.ru/KIDS/KORCHAK/rebenok.txt_with-big-pictures.html  . – Назва з екрану.

Пропонуємо переглянути фотосвітлини :