Загальні відомості про фонд рідкісних і цінних видань
 бібліотеки ДВНЗ ДДПУ

Особливою гордістю бібліотеки є фонд рідкісних і цінних видань, який у 2011 році виділено в окрему колекцію. На 1 січня 2021 року фонд налічує 1031 одиницю зберігання.

Цей фонд почав формуватися в повоєнні роки та після злиття Бахмутського (Артемівського) та Старобільського учительських інститутів у Слов'янський учительський інститут.

Таким чином бібліотека одержала книжкові фонди цих навчальних закладів і серед них були цінні видання, які разом з книгами (рідкісні) одержаними раніше з ВНЗ Росії і складають цей фонд, в подальшому - “Колекцію рідкісних і цінних видань” бібліотеки Донбаського державного педагогічного університету.

Бібліотека працює з цим фондом у відповідності до “Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання” (від 14.06.2016 р. за № 437) та «Положення про фонд рідкісних і цінних видань бібліотеки ДВНЗ ДДПУ» (від 21.04.2016 р.).

“Колекція” представлена виданнями з різних галузей знань: історія, географія, біологія, астрономія, фізика, математика, культура, педагогіка українською та російською мовами.

В “Колекції” присутні різні типи і види видань: наукові, навчальні, довідкові (енциклопедії, словники, довідники), художні твори класиків всесвітньої літератури.

З найдавніших видань назвемо такі:

- Бабочки Европы, их распределение, классификация и ловля. - М.: СПб., 1883.

- Дютшке. Олимп: мифология древних греков и римлян. - СПб., 1892.

- Мотлей Д. История нидерландской революции. - Т. 1-2. - СПб., 1865 — 1866.

Не менш цінними є і наукові видання, які виходили з друку в різних видавництвах другої половини ХІХ ст.:

- Брэм А. Э. Жизнь животных. - Т. 1-3. - СПб., 1904-1909.

- Багалий Д. И. Очерки из истории русской истории. Монографии и статьи по истории Слободской Украины. – Т. 2. - Харьков, 1913.

- История ХІХ века. Западная Европа и внеевропейские государства. - Т. 2-3. - М., 1905-1907.

- Ренан Э. История первых веков христианства. - Т. 2-6. - СПб., 1898-1899.

Серед інших наукових видань, які заслуговують на увагу в перкладі з німецької — “История искусства всех времен и народов» в 3-х т. (1896), автором якого є Карл Верман, на той час був директором Дрезденської галереї.

Цінність книг Вермана полягає в тому, що це прекрасний путівник для освічених людей, які бажають поповнити свої знання точними відомостями з історії мистецтва минулих століть.

В ХІХ столітті російські книговидавництва започаткували декілька серій: “Великая природа”, “Великая история”, “Великая география” та ін. В межах цих серій видавались багатотомні наукові видання, що містили фундаментальні наукові відкриття і дослідження знаменитих вчених-професорів європейських університетів (англ., франц., нім.) та вчених Рос. Академії наук і Санкт-Петербузького університету.

Серія “Вся природа” в бібліотеці представлена трьома виданнями: “Жизнь растений” проф. А. Кернера фон Марилауна (Т. 1-2, 1896), “Мироздание: астрономия в общепонятном изложении” проф. В. М. Мейера (1900), «Народоведение» (Т. 2, 1901).

Наукову цінність має наступне видання в серії “Всемирная история” - “История человечества. Т. 2. Восточная Азия и Океания. Индийский океан», яке вийшло з друку під заг. ред. докт. наук Г. Гельмонта в перкладі з нім. (1909).

Всі видання цих серій мають дуже багато ілюстрацій з картин, малюнків, хромолітографій, геліогравюр та ін.

Також цінними є книги, які виходили з 1901 — 1916 років в серії “Библиотека великих писателей” у видавництві “Брокгауза и Ефрона” під ред. проф. С. А. Венгерова. Це твори Ф. Шиллера, В. Шекспіра, Дж. Байрона, О. Пушкіна.

Бібліотека університету пишається тим, що в її “Колекції рідкісних і цінних видань” є прижиттєві видання російських письменників — И. А. Андреева, В. В. Вересева, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Толстого, М. Горького.

Пильної уваги заслуговує «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля в 4-х томах. – СПб., 1880-1882.

Також бібліотека має «Толковый словарь русского языка» під редакцією професора Д.І. Ушакова, який був виданий в 1935-1940 рр. у Москві.

Крім того бібліотека має у фонді рідкісних і цінних видань наступні довідкові видання:

- Большая советская энциклопедия. - (Т. 21-65), видавалась протягом 1931-1947 рр.;

- Литературная энциклопедия. – (Т. 1-11). – 1933-1947 рр.;

- Малая советская энциклопедия. – (Т. 1-11). – 1933-1947 рр.;

- Техническая энциклопедия. – (Т. 1-8; 10-17, 20). – 1927-1935 рр.;

- Энциклопедический словарь. – томи різних років видання. – 1901, 1937, 1940, 1948-1949 рр.

Бібліотека пишається тим, що в її колекції є художні твори українських письменників, які вийшли  з друку до 1941 року:  Т.Г. Шевченка,                          М. Коцюбинського, Л. України, Л. Глібова,                 С. Старицького, П. Грабовського, Є. Гребінки,             І. Франка та інших.

Одна із таких книг є «Кобзар» Шевченка, який був виданий у 1938 році в Києві в Держліт-видавництві  до 125-річного ювілею поета.

«Кобзар» це повна збірка поезій на той час. Перша сторінка «Кобзаря» відкривається величним портретом поета роботи російського художника І.Є. Рєпіна (кольорова репродукція).

Редакційну колегію, під патронатом якої вийшов «Кобзар» представляє ряд видатних українських письменників: О. Корнійчук, П. Тичина, М. Рильський, Ф. Федько, Д. Копиця. Відповідальний за це видання – академік О. І. Білецький.

Від редколегії опублікована стаття, яка характеризує життя та творчість великого співця України, народного поета Т. Шевченка.

Також опублікований біографічний нарис І. Стебуна «Тарас Григорович Шевченко», як казав сам поет – «Історія мого життя становить частину моєї батьківщини».

Але це далеко не всі названі експонати цінних і рідкісних видань.

Кожного року до “Всеукраїнського дня бібліотек” організовуємо перегляди цих видань з метою ознайомлення користувачів з цими прекрасними рідкісними і цінними виданнями.