Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту початкової освіти.

Документом визначено:

Проект Стандарту
№б/н від 26.07.2017 
"Державний стандарт початкової загальної освіти"

документом визначено:

  • мету та принципи організації освітнього процесу у початковій школі;
  • загальну характеристику змісту навчання, що охоплює перелік освітніх галузей;
  • державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, поданих через мету, загальні цілі, уміння і загальні очікувані результати навчання за освітніми галузями;
  • співвідношення між освітніми галузями і гранично допустимим навантаження, що подано в Базовому навчальному плані.

Цим проектом передбачено впровадження нового змісту освіти, який ґрунтується на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. Формування знань, умінь, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують у майбутньому здатність особистості успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. 

Для громадського обговорення пропонується також проект типових навчальних планів, розроблених на основі зазначеного вище Базового навчального плану.

З проектом стандарту ви можете ознайомитись на офіційному сайті МОН України,

У газеті : Початкова Освіта. – 2017. –.№15. – С. 3 – 65.