Пріоритетним національним інтересом  у  зовнішній діяльності України  є її європейська та євроатлантична інтеграція.

Для освітян це процеси в освіті та науці.

Бібліотекою розроблений : “План роботи бібліотеки базового університету ДВНЗ ДДПУ “Щодо виконання Указу Президента України і розпоряджень КМУ” з питань євроатлантичної інтеграції”.

Тому пропонуємо Вашій увазі :

 Спискок літератури з ЕК бібліотеки :

 1. Андрущенко, В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрющенко. – Рідна школа. – 2012. - № 1-2. – С. 3-8.
 2. Балух, В. О. Раньомодернова Європа : [підручник] / В. О. Балух. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 703 с.
 3. Бутенко, В. В. Зоряне сяйво країн Європи : Євроквест / В. В. Бутенко. – Виховна робота в школі. – 2010. - № 4. – С. 44-48.
 4. Дебич, М. Європейській підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. Вища школа. – 2015. - № 1. – С. 75-80.
 5. Дейвіс, Н. Європа : історія / Н. Дейвіс. – Київ : Основи, 2001. – 1463 с.
 6. Єгоров, І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації. – 2016. № 4. – С. 21-23.
 7. Етнополітична карта світу ХХІ століття : метод. і практ. коментарі / П. Жук, Н. Мазур, Р. Соломонюк [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 239 с.
 8. Інформаційна політика України : європейський коонтекст : [монографія] / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 358 с.
 9. Копійка, В. В. Європейський Союз : історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка. – Київ : Знання, 2009. – 751 с.
 10. Косенко, О. Європейський Союз та Україна : спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. Вища школа. – 2012. - № 1. С. 81-86.
 11. Кремень, В. Г. Україна : проблеми самоорганізації: в 2 т. Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації / В. Г. Кремень [та ін.]. – Київ : Промінь, 2003. – 463 с.
 12. Липова, Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / Л. Липова // Шлях освіти. – 2009. - № 1. – С. 2-6.
 13. Литвин, В. Європейська конвенція з прав людини: уроки і перспективи / В. Литвин // Право України. – 2010. - № 10. – С. 4-17.
 14. Ломакина, И. С. Новая форма управления в системе образования и профессиональной подготовки ЕС / И. С. Ломакина // Педагогика. – 2010. - № 3. – С. 86-95.
 15. Міщенко, В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти / В. міщенко // Рідна школа. – 2010. - № 11. – С. 9-16.
 16. Набок, М. В. Інтеграція освіти і науки України як проблема державної політики у сфері науки і технологій / М. В. Набок // Педагогіка і психологія. – 2016. - № 3. – С. 26-33.
 17. Першукова, О. Соціально-культурні особливості мовної освіти в Європі / О. Першукова // Шлях освіти. – 2010. - № 2. – С. 19-24.
 18. Свиридюк, Т. Шукаємо і знаходимо своє місце в полікультурній Європі / Т. Свиридюк // Іноземні мови в школах України. – 2009. - № 1. – С. 28-36.
 19. Скрипник, О. Європейський вибір України : проблеми реалізації принципу законності / О. Скрипник // Право України. – 2009. - № 1. – С. 97-101.
 20. Стрілець, С. Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти: напрями вдосконалення / С. Стрілець // Рідна школа. – 2012. - № 1-2. – С. 17-22.
 21. Україна – НАТО в запитаннях і відповідях / [під. заг. ред. О. І. Пошедіна] ; Всеукр. громад. орг. «Укр. спілка військовослужбовців». – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 55 с.
 22. Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко. – Київ : Етнос, 2006. – 494 с.
 23. Хаммарберг, Т. Європейські стандарти прав людини та Україна / Т. Хаммарберг // Право України. – 2010. - № 10. – С. 19-23.
 24. Шляхи розвитку особливого партнерства України з НАТО // Надзичайна ситуація. – 2016. - № 7. – С. 22-24.

Посилання на Інтернет-ресурси :

Євроатлантична інтеграція http://www.ukrstat.gov.ua/nato/nato_1.htm

Євроатлантична інтеграція України

http://pidruchniki.com/12461220/politologiya/yevroatlantichna_integratsiya_ukrayini

Європейська та євроатлантична інтеграція

https://nfp.gov.ua/content/integraciya.html

Євроатлантична інтеграція

http://www.archives.gov.ua/International/NATO_EI.php