Сучасна бібліотека ВНЗ являє собою головний інформаційний центр навчального закладу, мета якого — забезпечити інформаційні потреби користувачів : студентів та викладачів. Головне завдання — це сприяння розвитку навчального, наукового та виховного процесів роботи, забезпечення отримання студентами базового рівня вищої освіти ; виховання студентів — майбутніх педагогів у дусі національної свідомості, щирих патріотичних почуттів, любові до рідного краю, до Батьківщини ; формування у студентів потреби до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Базисом та основним інформаційним джерелом для задоволення зазначених потреб слугує бібліотека і в першу чергу її бібліотечний фонд.

Наукова бібліотека Донбаського державного педагогічного університету постійно шукає шляхи оновлення наукового, навчального та художнього фонду. Багато нових цікавих видань отримали наші користувачі в останні роки в подарунок від приватних громадян та від проведення благодійних акцій. Тож можна уявити ту радість і задоволення, коли в бібліотеку ДДПУ надійшла благодійна допомога від волонтерів Благодійного об'єднання “Миротворці України”, які подарували понад 400 примірників найцінніших видань, серед яких твори давньогрецьких та давньоримських авторів, твори староукраїнської літератури XII-XVIII століть, література про історію українського козацтва, художні твори українських письменників, праці українських педагогів. Таких нових видань давно потребує студентство.

Від усього колективу університету та бібліотеки висловлюємо щиру вдячність БО “Миротворці України”, голові правління Полончевській Валентині Олегівні, голові департаменту освіти Донецької обл. Оксенчук Надії Володимирівні та представнику БО “Миротворці України” у м. Слов'янську Даниловій Марині Олексіївні.