0«Я бажав би всіма силами душі,

щоб музика моя розповсюджувалася,

щоб збільшувалось коло людей,

яким подобається вона,

які знаходять в ній втіху і підпору»

П.І. Чайковський

Продовжується співпраця університетської бібліотеки та слухачів Університету ІІІ-го віку.

Директор бібліотеки Качина Валерія Сергіївна провела цікаву, змістовну тематичну бесіду, присвячену видатному російському композитору Петру Іллічу Чайковському: «П.І. Чайковський-великий і невідомий».

Чайковський Петро Ілліч (1840-1893), видатний російський композитор, диригент і педагог. Походив з українського козацького роду Чайок. Закінчів Петербурзьку консерваторію. У величезному творчому доробку Чайковського представлені всі жанри, і в кожному з них він виступає неперевершеним майстром. Це – 10 опер (серед них всесвітньовідомі «Євгеній Онєгін», «Пікова дама»), 3 балети (серед них «Щелкунчик»), 7 симфоній, сюїти, програмні симфонічні твори (зокрема увертюра-фантазія «Ромео і Джульєтта», фантазія «Франческа да Раміні», «Італійське каприччіо»), концерти, інструментальні ансамблі, хори тощо.

Провідна тема творчості Чайковського – боротьба людини за щастя. Глибоке узагальнення складних філософських проблем поєднується в музиці композитора з щирістю, безпосередністю, з тонким проникненням в духовний світ людини. Ці якості музики композитора, її яскравий мелодизм, демократизм принесли П.І. Чайковському ще за життя всесвітнє визнання.

Міцні зв’язки єднали Чайковського з Україною, де він часто бував, жив, написав багато творів. Народне мистецтво України, її культура, історія знайшли яскраве відображення в його творчості. Загалом понад 30 творів П.І. Чайковський написав в Україні, серед яких дві симфонії (одну з яких назвали «Українська»), опери «Євгеній Онегін», «Черевички», «Орлеанська діва», «Мазепа», балет «Лебедине озеро». Тут виникли його романси на вірші Т. Шевченка і знаменитий Перший фортепіанний концерт, в одній з мелодій якого звучить наспів лірників, а у фіналі Концерту звучить мелодія пісні «Вийди, вийди, Іванку».

Список літератури

Антоніо Вівальді та Петро Чайковський: "Пори року".

// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - Київ. - 2010. - № 4. - С. 27-30.

Вайдмен П. Е. Творческий архив П. И. Чайковского / П. Е. Вайдмен. – М. : Музыка, 1988. – 176 с. : ил., ноты.

Красинская, Л. Э. Оперная мелодика П. И. Чайковского : к вопросу о взаимодействии мелодии и речевой интонации : исследование / Л. Э. Красинская. - Л. : Музыка, 1986. - 246,[2] с. : ноты.

"Мазепа" П. И. Чайковского / [вступ. ст. Л. Неведомской]. - М. : Музыка, 1989. - 60 с. - (Оперные либретто).

Ноймайр, А. Музыканты в зеркале медицины / А. Ноймайр ; [пер. с нем. Е. С. Самойловича]. - Ростов н/Д : Феникс, 1997 ; М. : Зевс. - 443,[2] с. : ил. - (След в истории).

Прибегина, Г. А. Петр Ильич Чайковский / Г. А. Прибегина ; худож. Д. Бязров. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Музыка, 1986. - 199 с. : фот. - (Русские и советские композиторы). 

Прибегина, Г. А. Петр Ильич Чайковский / Г. А. Прибегина. - М. : Музыка, 1990. - 220,[3] с. : ил. 

Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до "серебряного века" : учеб. пособие для пед. вузов / Л. А. Рапацкая. - М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. - 384 с. : ноты. - (Учебник для вузов).

Рыжов, К. В. Сто великих россиян / К. В. Рыжов. - М. : Вече, 2000. - 655 с. : портр. - (100 великих).

166 биографий знаменитых композиторов : зарубежные композиторы. Русские композиторы / [авт.-сост.Л. В. Михеева]. - СПб. : Композитор, 2001. - VI, 200 с. : [12] л. фотоил.

Стойко А. Г. Великий композитор : повесть о жизни П. И. Чайковского. – Л. : Музыка, 1972. – 334 с.

Хентова, С. М. Любимая музыка : попул. очерки / С. М. Хентова. - К. : Муз. Україна, 1989. - 349,[2] с. - (Молодежи о музыке). 

Холодковский, В. В. Дом в Клину / В. В. Холодковский. - М. : Моск. рабочий, 1971. - 337,[2] с. : [32] л. фот.

Чайковський П. І. Вибрані твори : для фортепіано / ред., упоряд. А. Й. Корженівський. – Київ : Муз. Україна, 1991. – 88 с. : ноти.

Чайковский, П. И. Большая соната для фортепиано : соч. 37 / П. И. Чайковский ; ред. Я.Мильштейна, К.Сорокина. - М. : Музыка, 1978. - 71 с. : нот. 

Чайковский, П. И. Концерт №1 для фортепиано с оркестром : переложение для двух фортепиано : соч. 23 / П. И. Чайковский. - М. : Музыка, 1973. - 88 с. : нот. 

Чайковский, П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк / П. И. Чайковский ; ред. и примеч. В. А. Жданова и Н. Т. Жегина ; вступ. ст. Б. С. Пшибышевского. - М. ; Л. : Academia, 1934-1936. - Т. 1 : 1876-1878. - 1934. - XXVII, 643 с., [6] л. ил., портр. : ноты.

Чайковский, П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк / П. И. Чайковский ; ред. и примеч. В. А. Жданова и Н. Т. Жегина ; вступ. ст. Б. С. Пшибышевского. - М. ; Л. : Academia, 1934-1936.  - Т. 2 : 1879-1881. - 1935. - 677 с., [8] л. ил. : ноты.

Чайковский, П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк / П. И. Чайковский ; ред. и примеч. В. А. Жданова и Н. Т. Жегина ; вступ. ст. Б. С. Пшибышевского. - М. ; Л. : Academia, 1934-1936.  - Т. 3 : 1882-1890. - 1936. - 683 с., [7] л. ил.   

П. І. Чайковський і Україна : зб. матеріалів / [упоряд., вступ. ст. прим. та заг. ред. Н. Ф. Семененко]. – Київ : Муз. Україна, 1990. – 213 с. : іл., ноти.

П. І. Чайковський на Україні [Електронна копія] : матеріали і док. / Київ. держ. консерваторія ім. П.І. Чайковського, Каф. Історії музики ; зб. упорядкув. Л. Д. Фанштейн, О. Я. Шреєр, Т. М. Тихонова ; ред. і передм. А. В. Ольховського. – Електрон. текст. дані (1 файл : 42,1 Мб). – Харків : Мистецтво, 1940 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2011). – Режим доступу:

https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=399

2

Запрошуємо до університетської бібліотки!