«Любов до книги необхідна умова загальної культури Людини.
Без неї неможливо стати хорошим спеціалістом у будь-якій галузі знань»
Микола Амосов

 

Вересень – перший місяць осені. Пора коли, ще по-літньому світить сонечко, з’являються перші дощі, дерева стають золотавими, а в садах квітнуть різнобарвні хризантеми – святкують професійне свято співробітники бібліотеки.

Бібліотеки – одне з значних надбань цивілізації. Без них неможливо уявити розвиток освіти, науки, культури. Саме вони є інформаційною основою інтелектуального, розвинутого, демократичного суспільства.

Вже 22 роки поспіль 30 вересня в Україні відзначається Всеукраїнський день бібліотек, відповідно до Указу Президента України № 471/98 від 14 травня 1998 року.

До мережі бібліотек закладів вищої освіти належить 201 бібліотека відомчого підпорядкування. Загальний фонд документів – 120,7 млн. прим., з яких 2,3 млн. – електронні видання. Кількість користувачів – 1,7 млн. осіб, яким щороку видається понад 105 млн. прим. документів. Зпгпльна кількість працівників бібліотек – близько 6700 фахівців. Кількість автоматизованих робочих місць – 7445.

Бібліотека  є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу  «Донбаський державний педагогічний університет», який забезпечує інформацією, документами: книгами та іншими носіями інформації науково-дослідний, навчально-освітній, виховний процеси, згідно діючим державним стандартам.

На сучасному етапі одними з основних напрямів діяльності бібліотеки є впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність, формування документного фонду бібліотеки як на традиційних, так і на електронних носіях, створення власних інформаційних ресурсів, забезпечення доступу до інтернет-ресурсів, надання швидкого, комфортного, сучасного доступу до інформації.

Сьогодні штат бібліотеки 27 компетентних фахівців, які вкладають знання, цілеспрямованість, творчі здібності.

Фонд бібліотеки на 01.01.2020 р. становить – 572625 прим. (навчальні, наукові, літературно-художні, періодичні та інформаційно-бібліографічні видання, неопубліковані документи (дисертації, автореферати дисертацій), як на традиційних так і електронних носіях інформації).

Гордістю бібліотеки є фонд рідкісних і цінних видань, хронологічні межі 1868-1950 рр., налічує 1031 прим. Деякі видання входять до «Державного реєстру національного надбання України».

До послуг користувачів довідково-бібліографічний  апарат,  який включає: довідково-бібліографічний фонд (бібліографічні покажчики, посібники), довідкові видання;  довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, бази даних: в традиційному форматі: Генеральний алфавітний каталог (ГАК) на весь фонд бібліотеки; Генеральний систематичний каталог (ГСК) на весь фонд бібліотеки; алфавітні та систематичні каталоги структурних підрозділів; тематична картотека «Опубліковані праці викладачів ДДПУ» (до 2009 року); картотека періодичних видань; картотека безінвентарного обліку; в електронному форматі: власне «Електронний каталог» (книг, брошур, статей з періодичних видань та тематичних збірників),  БД «Опубліковані праці викладачів ДДПУ», «Колекції рідкісних і цінних видань»; «Бібліотека української діаспори»; Інституційний репозитарій повних текстів праць викладачів університету (DSpace).

В бібліотеці проводиться багато різнопланових заходів як в традиційному режимі, так і з використанням інформаційних технологій.

Комплексні заходи: Дні інформації, День кафедри, День аспіранта тощо.

Проводяться консультації з оформлення списків використанних джерел до наукових робіт, здійснюється інформування з проблемно-орієнтованих напрямків.

Традиційними культурно-просвітницькими заходами є краєзнавчі читання, літературні вечори, літературно-музичні композиції, вечори-зустрічі тощо.

Бібліотека організовує книжково-ілюстративні виставки, перегляди документів, віртуальні виставки, проводить тематичні бібліографічні огляди та бесіди.

Бібліотека складає біобібліографічні покажчики під серією «Біобібліографія вчених ДВНЗ ДДПУ», які присвячені ювілейним датам науковцям.

Недаремно святкування Всеукраїнського дня бібліотек збігається з відзначенням іменин Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Тому бібліотека це не тільки книгозбірня, а відкритий кожному інформаційний світ, територія толерантності, храм мудрості, освіти і науки.

Детальніше про бібліотеку:

- сайт бібліотеки 

- буклети:

«Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

«Наші раритети» (Колекція рідкісних і цінних видань у фонді бібліотеки) 

«Культурно-просвітницька робота бібліотеки ДВНЗ ДДПУ» 

- Відеопрезентація «На допомогу науковому, освітньому процесам» 

Запрошуємо до університетської бібліотеки!