Пропонуємо Вашій увазі вибірковий список книг в традиційному та     Е-вигляді, надісланих, переданих в дар:

в дар від авторів

в дар від кафедр

в Інституційний репозитарій

Ми щиро вдячні за отримані подарунки, які гідно поповнюють та оновлюють фонди бібліотеки та структурних підрозділів окремо.

Запрошуємо всіх читачів-користувачів, а саме: професорсько-викладацький склад, здобувачів (аспірантів, докторантів) до співпраці з поповнення Інституційного репозитарію, з метою: формування сучасної, фахової БД праць наукового-дослідного, освітньо-навчального, методичного, культурно-просвітницького та виховного змісту; створення, аккумулювання, збереження гідного фонду, достойної спадщини університету; забезпечення науково-дослідного, навчального, виховного процесів університету; надання відкритого доступу до творів, наукової думки, підсилення відкритості та можливості цитування робіт в цілому та окремих частин; сучасного інформування щодо випуску нових публікацій окремих колективів кафедр, авторів, з окремої тематики та певної галузі знань; надання термінового доступу та інформування всіх зацікавлених колективів та осіб до повного Е-текста нових публікацій тощо.

Чекаємо на співпрацю!