В вас мудрість вічна і любов жива...
А хтось же вас народжував, слова,
Хтось ті суцвіття звуків винаходив,
Що стали потім мовами народів.
Станіслав Тельнюк

Щорічно 24 травня всі слов'янські країни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – творців слов'янської писемності.

В Україні День слов’янської писемності й культури встановлено відповідно до Указа Президента  України  від 17 вересня 2004 року №1096/2004.

Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії будь-якого народу. Це одне з найістотніших знарядь культури, яке у просторі і часі розширює функціонування мови. Проблема виникнення письма у слов'ян дуже складна. Протягом багатьох років учених цікавлять такі питання: коли і як народилася слов'янська писемність, слов'янська абетка, і чи мали наші предки до цього якісь інші писемні знаки.

Тривалий час побутувала думка, що наша писемність з'явилася лише після хрещення Русі, коли з Візантії і Болгарії було завезено богослужебні книги. Ось як, наприклад, писав Аврелій Августин, відомий як Августин Блаженний (354-430 р. н.е.): "Те суб'єктивно розумне, що існує в нас, тобто те, що розумом обдароване й розумно-об'єктивне творить чи керується ним, пов'язується певними природними зв'язками спілкування з тими, з ким у неї цей розум спільний. Але оскільки людина не могла б установити надійного спілкування з іншою людиною, якби вони між собою не розмовляли і таким чином не передавали одна одній свої почуття й думки, то це об'єктивно-розумне знайшло потрібним позначити предмети словами, тобто певними звуками, що є знаками...".

У багатьох місцях, де колись селилися наші пращури, особливо в Північному Причорномор'ї, археологи не раз знаходили на кам'яних плитах, амфорах таємничі, незрозумілі знаки. Але питання про існування писемності в ті давні часи залишається відкритим.

Перший історик давньої слов'янської писемності болгарський книжник, учений-чернець Чорноризець Храбр, який жив у X столітті при дворі болгарського царя Симеона, у книзі "Про письмена" розповідає про два етапи розвитку слов'янського письма.

Перший етап – коли слов'яни ще були язичниками, отож користувалися рисками й зарубками.

Другий етап – після прийняття християнства, коли вони почали писати римськими й грецькими письменами.

І було так доти, поки великими просвітителями слов'ян – братами Кирилом і Мефодієм не був створений алфавіт.

Мова, яку запровадили Кирило й Мефодій, стала мовою східнослов'янських народів, отже, й українського.

Глаголиця – то давня система слов'янського письма, укладена Святим Кирилом. Немає даних про систематичне вживання глаголиці в Україні, однак вона була відома за часів існування Київської держави в рукописах XI-XV століть.

Кирилиця є вдосконаленою системою письма, названою на честь Кирила. Ця слов'янська азбука вживалася протягом сотень років і стала основою сучасної азбуки багатьох слов'янських народів. Імена Кирила й Мефодія навічно записані в історію слов'ян.

Пропонуємо список літератури книжково-ілюстративної виставки «Шляхами слов׳янської культури Кирила і Мефодія»:

Брайчевський, М.  Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський. - Київ : Академія. - 2002. - 150,[3] с.

Горбаченко, Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект : монографія / Т. Г. Горобченко. - Київ : Академія. - 2001. - 269,[2] с.

Дубенюк  Л.І. Як народилася слов'янська абетка. 24 травня – День слов'янської Писемності та культури. – Режим доступу: https://kpi.ua/12-05-24

Енциклопедія історія України : [в 10 т.]. – Ка – Ком. – Т. 4. – 518,[8] с.

Історія української школи і педагогіки. -  Київ: Знання , 2003. – 766 с.

Книга, О. Ю. Квест-естафета "Шляхами слов'янської писемності" / О. Ю. Книга // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2019. - № 6. - С. 29-32.

Історія української культури :навч. посіб. для вищ. навч. Закл / [О. Ю.

Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУБіП України.- Київ: ЦУЛ, 2012.-343 c. 

Леута О.І. Старослов'янська мова: підручник / О. І. Леута. - Київ: Вища школа, 2001. - 255 с.

Лозко, Г. С. Українське народознавство : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] . - Тернопіль: Мандрівець. - 2011. - 512 с.

Любар, О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. - Київ: Знання' , 2003. – 450 с.

Майборода, А.В. Старослов'янська мова : навч. посіб. для філол. фак. пед. ін-тів. – Київ: Вища шк., 1975. – 294 с.

Марголіна, І.Є. Київська обитель Святого Кирила. – Київ : Либідь, 2005. – 350 с.

Маторіна, Н. М. До Дня писемності у слов'ян (методичний аспект) / Н. М. Маторіна // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : науч.-метод. сб. - (Вып. 18, ч. 1). - С. 254-266.

Нізовський, А. Ю. Сто великих реліквій і скарбів України / А. Ю. Нізовський.- Київ: Арій, 2010.- 399 с. : іл.- (100 великих) .

Тищенко, Е. А. История письма: от рисунка к букве / Е. А. Тищенко // Перспективні напрямки сучасної науки та освіти. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов'янськ, 22-24 квіт. 2015 р.). - Вип. 7. - С. 463-466.

Утевська, П. В. Невмирущі знаки / П. В. Утевська. - Київ : Веселка. - 1976. - 262,[2] с.

Утевская, П. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности. – М. : Дет. лит., 1985, - 191 с.

Юсип-Якимович, Ю.В. Старослав'янська мова : модульний курс : навч. посіб.. – Київ: Знання, 2009, - 279 с.

Інформацію підготували  співробітниками читальної зали №2, бібліотеки головного корпусу Зозуля О.С., Ткачова С.О.