«Я не боюся ще і ще раз
повторити: турбота про здоров’я
– це найважливіша праця вихователя.
Від життєрадісності, бадьорості дітей
залежать їхнє духовне життя, світогляд,
розумовий розвиток, міцність знань,
віра у свої сили»

                       В.О.Сухомлинський

Від чого залежить здоровя?

Стан системи охорони здоров'я - 10%;

екологічний стан природного довкілля - 20%;

спадковість - 20%;

умови і спосіб життя - 50%.

Отже, одне із основних завдань сучасної педагогіки - залучення дітей з перших років до здорового способу життя. Здоровий спосіб життя - це спосіб життя, спрямований на профілактику захворюваності, зміцнення здоров'я, й «оздоровлення» умов життя (праці, відпочинку, побуту). Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб та фізичних вад (З Преамбули Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (1948 р.).

Формування позитивного ставлення до власного здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – це цілеспрямований процес сприяння дітей і молоді в усвідомленні ними здоров’я як найвищої життєвої цінності, переконання у потребі дбати про своє здоров’я шляхом дотримання правил здорового способу життя, включення у процес його індивідуальних можливостей та здібностей.

Вирішальними чинниками у боротьбі за здорову націю мають стати «жива» робота, повсякденна активна співпраця і взаємодія «педагоги - діти - батьки», власний приклад дорослих, занурення їх у проблему здорового способу життя з вивченням результатів наукових досліджень і статистики, їхнє вміння наочно переконувати дітей у важливості зростати здоровими, а також готовність іти разом з дітьми шляхом здоров'язбереження.

Список літератури книжково-ілюстративної виставки «Здоров’я та здоровий спосіб життя в освітньому просторі»:

 1. [Здорові діти. Кому воні справді потрібні: спецвипуск] // Здоров'я та фізична культура. - 2017. - № 4. - С. 4-41.
 2. Берзінь, В. Формування здорового способу життя дітей і підлітків // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - № 4. - С. 48-52.
 3. Бобрицька , В. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до формування здорового способу життя // Рідна школа. - 2009 . - № 1. - С.52-56.
 4. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (Слов'янськ, Україна, 22-23 берез. 2018 р.). - Слов'янськ : Маторін Б.І. - 2018. - 563 с.
 5. Взаємодія духовного й фізичного виховання у формуванні гармонійного розвиненої особистості : зб. ст. за матеріалами II наук.-практ. online-конф. з міжнар. участю. - Т. 1. - 2015. - 324 с.
 6. Владиславська, С. Здоров'я - скарб людини. Виховний захід // Здоров'я та фізична культура. - 2018. - № 2
 7. Гончарова, Н. Соціально-педагогічні передумови розробки концепції здоров'яформуючих технологій у процесі фізичного виховання шклярів // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 2. - С. 61-66.
 8. Городнова, Н. Формування здорового способу життя у дітей та молоді //Психолог "ШС". - 2009 . - № 46. - С. 3-6.
 9. Грязна, С. В. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнівської молоді // Основи здоров'я. - 2018. - № 3. - С. 6-9.
 10. Губенко, О. В. Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах // Практична психологія та соціальна робота. - 2009 . - № 11. - С. 35.
 11. Здіорук, С. І. Духовно-гуманітарні засади використання ЗМІ з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді // Практична психологія та соціальна робота. - 2009 . - № 12
 12. Іващенко, О. В. Молодь за здоровий спосіб життя! Інтегрований урок. Основи здоров'я та зарубіжна література // Основи здоров'я. - 2018. - № 4. - С. 22-23.
 13. Кенсицька, І. Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2017. - № 4. - С. 69-76.
 14. Кузюра, О. Життя та здоров'я людини. Конпект уроку основ здоров'я // Здоров'я та фізична культура. - 2018. - № 8. - С. 7-10.
 15. Максименко, С. Д. Теоретико-методологічні засади психологічного обгрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8. - С. 59-63.
 16. Новіков, М. Турбота про здоров'я - шлях до гуманізації фізичного виховання // Рідна школа. - 2010. - № 4/5. - С. 74-75.
 17. Омельченко, С. О. Валеонасичений здоров'язберігаючий простір : метод. посіб. - Слов'янськ : Маторін Б.І. - 2006. - 160 с.
 18. Омельченко, С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків : Монографія. - Луганськ : Альма-матер. - 2007. - 351 с.
 19. Омельченко, С. О. Здоровий спосіб життя: погляд у минуле та висновки на майбутнє // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. (Вип. 22). - С. 273-281.
 20. Омельченко, С. Формування здорового способу життя як складова підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей до педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах // Education and pedagogical sciences =Освіта та педагогічна думка/ раніше: Освіта Донбасу. - 2009. - № 3/4. - С. 89-94.
 21. Оржеховська, В. М. Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. Вища школа. Комплект. - 2009. - № 4. - С. 5-17.
 22. Пристинський, В. М. Здоров'язбережувальні технології в організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та підлітками : навч.-метод. посіб. - Маріуполь : ППНС. - 2017. - 223 с.
 23. Різник, Л. Організація здоров'яспрямованої діяльності закладу освіти // Рідна школа. - 2018. - № 3/4. - С. 41-44.
 24. Савченко, О. Психодидактичні аспекти реалізації здоров'язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським // Рідна школа. - 2012. - № 7. - С. 8-12.
 25. Самойлович, В. А. Валеологічна культура особистості-джерело здоров'я. - Донецьк : Нац. спілка письм. України. - 157 с.
 26. Семенець, С. Наше здоров'я - багатство України // Здоров'я та фізична культура. - 2017. - № 11
 27. Соціалізація дітей і підлітків засобами освітньо-виховної оздоровчої роботи : навч.-метод. посіб. - Слов'янськ : Маторін Б. І. - 2014. - 208 с.
 28. Усик, С. Здоровий спосіб життя: основи та принципи // Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 7. - С. 8.
 29. Федотова, В. Культура психосоматичного здоров'я як складова загальної культури людини // Соціальна психологія. - 2009. - № 2. - С. 124-131.
 30. Широка, Г. І. Здоров'я - головний життєвий скарб. Формуємо здоров'язбережувальну компетентність // Основи здоров'я. - 2018. - № 3. - С. 10-14.

Інформацію підготували співробітники читальної зали №1, ПТПО Борщова О.А., Шило Н.О.