Сьогодні, суспільство суттєво зацікавлене у міцній і духовно багатій сім'ї. Це, звичайно, зумовлено тим, що сім'я відіграє важливу роль у зміцненні здоров'я і вихованні підростаючих поколінь, забезпеченні економічного і соціального прогресу суспільства, у покращанні демографічних процесів. Саме в сім'ї формуються основи характеру людини, його ставлення до праці, моральних, ідейних та культурних цінностей. На сучасному етапі вже став цілком очевидним той факт, що зв'язок сім'ї з суспільством дуже глибокий, міцний і різноманітний.

Аналіз стану сучасної сім’ї вказує на численні проблеми в її становленні, при цьому часто причини тих чи інших проблем, неблагополуччя сім’ї в цілому полягають або у внутрішньо-сімейному спілкуванні, або в індивідуальних особливостях членів сім’ї, тобто мають психологічну природу.

Психологія сім’ї – міждисциплінарний напрямок у психології, який вивчає проблеми шлюбу і сім’ї і включає широке коло досліджень в області соціології, економіки, етнографії, історії, педагогіки, юриспруденції тощо.

Широкий спектр даних, якими оперує психологія сім’ї є основою для формування різного роду соціальних і психологічних програм та рекомендацій, спрямованих на допомогу сім’ї. Вони служать джерелом розробки наукових принципів підготовки спеціалістів, які працюють із сім’єю, здійснюючи корекційний вплив як на сім’ю в цілому так і на окремих її членів.

Література:

 1. Безпарточна, В. Значення сім'ї для становлення особистості дитини // Психолог "ШС". - 2010. - № 39. - С. 28-30.
 2. Бєляєва, О. Як уникнути конфліктів із власною дитиною? // Психолог "ШС". - 2010. - № 37. - С. 16-17.
 3. Болтівець, С. І. Психогігієна сімейного виховання як основна умова попередження психологічного насильства в родині // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 1. - С. 60-61.
 4. Бондаренко, Н. Б.Використання елементів народної педагогіки у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної української сім'ї // Пошуки і знахідки : Матеріали наук. конф. Слов. держ. пед. ун-ту (квіт. 2008 р.). Вип.8. Т.1. - С. 15-19.
 5. Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Київ : Либідь. - 2005. - 399 с.
 6. Гандюрина, Л.Алгоритм виявлення та профілактики сімейного неблагополуччя // Соціальний педагог "ШС". - 2011. - № 9. - С. 48-51.
 7. Гончаров,В. Готуймо молодь до сімейного життя // Соціальний педагог "ШС". - 2009. - № 8. - С.30-41.
 8. Желдак, И. М. Коррекция семейного воспитания // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 7.
 9. Желдак, И. М. Коррекция семейного воспитания // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8
 10. Кияниця, З. Оцінка факторів сім'ї та середовища як компонент методики оцінки // Соціальний педагог "ШС". - 2011. - № 11. - С. 19-24.
 11. Ковальова, О. Використання ідей вітчизняних педагогів у підготовці студентської молоді до шлюбу // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. - (Спецвип. 8), ч. 2. - С. 146-154.
 12. Кравченко, Т. В. Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини // Педагогіка і психологія. Вісник . - 2009. - № 3. - С. 32-42.
 13. Мись, В. Методи дослідження сімейного укладу та морально-психологічного клімату в сім'ї // Соціальний педагог "ШС". - 2011. - № 6. - С. 11-18.
 14. Молодан, М. Сім'я в центрі уваги. Співпраця психолога і соціального педагога // Психолог "ШС". - 2011. - № 18/19. - С. 39-55.
 15. Онуфрієнко, Л. О. Психологічний комфорт у сім'ї - запорука успішного розвитку особистості дитини // Обдарована дитина. - 2011. - № 10. - С. 59-62.
 16. Поспелова, М. В. Эмоционально-образная терапия созависимости в семейных отношениях // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2012. - № 1. - С. 47-56.
 17. Психологічна допомога сім'ї. - К. : Шкіл. світ. - 2005. - 127 с.
 18. Робота психолога з батьками. - К. : Шкіл. світ. - 2006. - 111 с.
 19. Снігульська, В. Сім'я у часі та просторі. Інструментарій для розуміння і прийняття рішень // Соціальний педагог "ШС". - 2011. - № 9. - С. 29-35.
 20. Ткачишина, О. Р. Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім'ї // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 7. - С. 5-8.
 21. Ткачук, А. Гармонізація стосунків у проблемних сім'ях // Психолог "ШС". - 2010. - № 43. - С. 29-30.
 22. Циринг, Д. А. Семья как фактор формирования личностной беспомощности у детей // Вопросы психологии. - 2009. - № 1. - С. 22 - 31.
 23. Янковчук, М. М. Вплив сім'ї як виховної інституції на розвиток обдарованості // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 10. - С. 57-61.
 24. Яценко, Л. Гендерні відносини в шлюбі та сім'ї: ретроспективний аналіз європейської реальності // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 70-73.