Основним завданням роботи бібліотеки є задоволення потреб користувачів  в інформаційних та повнотекстових документах на допомогу  навчальному, науковому та виховному процесам роботи ВНЗ.

Тематика формування бібліотечного фонду, його комплектування та періодичного доукомплектування визначається переліком дисциплін, які викладаються в виші, напрямками наукової та виховної роботи університету.

Основними принципами формування та комплектування фонду бібліотеки є:

v    науковий та профільний відбір документів;

v    актуальність;

v    науковість;

v    систематичність поповнення;

v    використання різних джерел комплектування та доукомплектування;

v    вичерпність відбору документів за тематикою ВНЗ та інформаційних потреб читачів-користувачів.

Основними критеріями відбору документів у фонд є:

v    бібліотечний фонд формується та комплектується традиційними та електронними виданнями основної науково, довідкової та навчальної літератури по базовим дисциплінам  навчання всіх циклів видань за останні 10 років, а для дисциплін базової частини соціальних, гуманітарних, економічних наук, циклу точних наук за останні 5 років.

v    бібліотека приймає замість втрачених документів та в дарунок видання як в традиційному (паперовому) так і на електронних носіях за критеріями:

    - Літературу з історії наук за роком випуску видань:

-         з Нової історії України в цілому – за останні 10 років;

-         з Новітньої історії України – за остання 5 років;

-         хрестоматії з різних наук за роком випуску видання;

-         опубліковані праці викладачів ДДПУ за останні 5 років;

-         довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники) – за останні 5 років;

-     Художню літературу (в тому числі античну, літературу середньвіччя  та епохи «Відродження», українську класичну та сучасну літературу, твори класиків світової літератури, тощо) – за роками випуску видань;

-     Періодичні видання (газети, журнали) – згідно строків зберігання ( дивись Додаток №1 «Строки зберігання періодичних видань»);

-     Навчальні видання: підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми, методичні рекомендації, курси лекцій;

-     Неопубліковані документи: дисертації, автореферати, депоновані рукописи;

-     Студентські наукові праці: дипломнв роботи, конкурсні роботи та наукові видання з різних галузей знань – за останні 5 років.

Документи повинні відповідати вимогам профільності ВНЗ, надруковані  державною мовою, або мовою оригіналу, повинні бути у справному стані (доброму вигляді) для подальшого використання.

Передплата періодичних видань в бібліотеці ДДПУ здійснюється за заявками кафедр і структурних підрозділів університету та бібліотеки. При передплаті періодичних видань враховуються критерії: науковість, змістовність, актуальність, фаховість, ефективність.

Термін зберігання періодичних видань регламентується документом затвердженим Постановою Методради бібліотеки ДВНЗ ДДПУ, Протокол №1 від 16.01.2014р. «Терміни зберігання періодичних видань…) Формою реєстраційного обліку періодичних  надходжень  є «Реєстраційно-облікова  картотека періодичних видань» (традиційна, а також електронна),  та «Картотека періодичних видань» в залі каталогів.

 

Інформація, щодо комплектування фонду бібліотеки

базового університету ДВНЗ ДДПУ

 

 

 

Основним завданням роботи бібліотеки є задоволення потреб користувачів в інформаційних та повнотекстових документах на допомогу навчальному, науковому та виховному процесам роботи ВНЗ.

Тематика формування бібліотечного фонду, його комплектування та періодичного доукомплектування визначається переліком дисциплін, які викладаються в виші, напрямками наукової та виховної роботи університету.

Основними принципами формування та комплектування фонду бібліотеки є:

 • науковий та профільний відбір документів;

 • актуальність;

 • науковість;

 • систематичність поповнення;

 • використання різних джерел комплектування та доукомплектування;

 • вичерпність відбору документів за тематикою ВНЗ та інформаційних потреб читачів-користувачів.

 

Основними критеріями відбору документів у фонд є:

 • бібліотечний фонд формується та комплектується традиційними та електронними виданнями основної науково, довідкової та навчальної літератури по базовим дисциплінам навчання всіх циклів видань за останні 10 років, а для дисциплін базової частини соціальних, гуманітарних, економічних наук, циклу точних наук за останні 5 років.

 • бібліотека приймає замість втрачених документів та в дарунок видання як в традиційному (паперовому) так і на електронних носіях за критеріями:

- Літературу з історії наук за роком випуску видань:

 • з Нової історії України в цілому – за останні 10 років;

 • з Новітньої історії України – за остання 5 років;

 • хрестоматії з різних наук за роком випуску видання;

 • опубліковані праці викладачів ДДПУ за останні 5 років;

 • довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники) – за останні 5 років;

 • Художню літературу (в тому числі античну, літературу середньвіччя та епохи «Відродження», українську класичну та сучасну літературу, твори класиків світової літератури, тощо) – за роками випуску видань;

 • Періодичні видання (газети, журнали) – згідно строків зберігання ( дивись Додаток №1 «Строки зберігання періодичних видань»);

 • Навчальні видання: підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми, методичні рекомендації, курси лекцій;

 • Неопубліковані документи: дисертації, автореферати, депоновані рукописи;

 • Студентські наукові праці: дипломнв роботи, конкурсні роботи та наукові видання з різних галузей знань – за останні 5 років.

 

Документи повинні відповідати вимогам профільності ВНЗ, надруковані державною мовою, або мовою оригіналу, повинні бути у справному стані (доброму вигляді) для подальшого використання.

Передплата періодичних видань в бібліотеці ДДПУ здійснюється за заявками кафедр і структурних підрозділів університету та бібліотеки. При передплаті періодичних видань враховуються критерії: науковість, змістовність, актуальність, фаховість, ефективність.

Термін зберігання періодичних видань регламентується документом затвердженим Постановою Методради бібліотеки ДВНЗ ДДПУ, Протокол №1 від 16.01.2014р. «Терміни зберігання періодичних видань…) Формою реєстраційного обліку періодичних надходжень є «Реєстраційно-облікова картотека періодичних видань» (традиційна, а також електронна), та «Картотека періодичних видань» в залі каталогів.