Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять бібліотекаря.

Любляче слово та досвічена рука

здійснюють справжнє диво просвітництва.

М. Реріх

 

Бібліотека університету сприяє науковому зростанню кожного, хто вирішив присвятити свою діяльність науці : від студентів до професорів нашого закладу.

Реалізується це завдяки універсальному фонду, який на сьогодні складає 570561 тис. примірників, в тому числі : навчальних видань - 366402  тис. прим., наукових - 20704  тис.прим.; неопублікованих документів (дисертацій та авторефератів дисертацій) - 1021  прим., літературно-художніх видань - 40721  тис. прим., періодичних видань - 49783  тис. прим.

Через організацію книжково-ілюстративних виставок та переглядів документів, проведення інформаційних оглядів літератури з популяризації документного фонду.

Допомагає  науковій діяльності   інформаційно-бібліографічне інформування викладачів кафедр, керівництва університету, проведення комплексних заходів (День кафедри, День молодого вченого, День       аспіранта, День інформації), надання професійних консультацій з питань пошуку видань за допомогою традиційних  та електронного каталогів, оформлення списку використанних джерел, по роботі з ресурсами вільного доступу  тощо.  

Заходи, які проводила бібліотека до Дня Науки та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» :

Книжково-ілюстративні виставки та перегляди документів :  «Європейський простір української освіти» (наукові праці викладачів університету за 2018-2019 рр.) (ІБВ); «Нова українська школа : крок за кроком», «Нові технології в освіті», «Вища освіта України : європейський вибір», «Педагогічні дослідження : на допомогу молодим науковцям» (бібліотека ф-ту ПТПО); «Опубліковані праці викладачів ДДПУ за 2014-2019 рр.», «На допомогу науковій роботі»,  «Вітчизняна педагогіка : пошуки та проблеми» (бібліотека, головний корпус).

В межах бібліотечно-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів були проведені групові та індивідуальні заходи: інформаційні огляди «Періодичні видання, які передплачує бібліотека» для студентів та викладачів факультетів : філологічного;  психології, економіки і управління (читальна зала № 2); консультації для студентів, аспірантів, викладачів з методики пошуку інформації, у тому числі і за електронним каталогом ; правила оформлення списку літератури до наукових робіт (ІБВ);  бібліографічні огляди документів «Інформаційна культура», «Інформаційні видання з педагогіки» (ІБВ); консультації стосовно роботи з сайтом бібліотеки університету та пошуку документів в інстутуційному репозитарії (ВК і НОД).

Повідомлення на сайт бібліотеки  до календаря знаменних та пам’ятних дат «18 травня – День науки»,  рекомендаційний список літератури «Нова українська школа», анотований бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2019 р.  «Наукові праці викладачів університету  бібліотеці».

Оновлені та розроблені малі форми бібліотечно-бібліографічної продукції : буклет «Бібліотека ДВНЗ «ДДПУ», інформаційна листівка «Інституційний репозитарій бібліотеки ДВНЗ «ДДПУ», пам’ятки «Алгоритм пошуку інформації в ЕК», «Алгоритм бібліографічного опису документів в ЕК»,  «Алгоритм бібліографічного аналітичного опису статті зі збірника в ЕК», «Алгоритм бібліографічного аналітичного опису статті з журналу в ЕК».

Презентація «Бібліотека Університету – Ваш надійний помічник у навчальній, науковій та професійній діяльності» тут.