25 жовтня 2018 року у бібліотеці ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" відбувся "День аспіранта", участь у якому взяли аспіранти першого року навчання та молоді вчені університету.

Присутні ознайомилися із послугами бібліотеки, науковими інформаційними ресурсами, представленими на сайті університету (сторінка бібліотеки), познайомились з довідковими, інформаційними виданнями, а також з офіційними виданнями МОН України, що знаходяться у інформаційно-бібліографічному відділі.

Були розглянуті питання: "Вимоги до оформлення дисертацій та списку використаних джерел" (Гайко О. К., зав. інформаційно-бібліографічним відділом); "Національний стандарт України "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302-2015" (Денисова О. А., провідний бібліограф відділу); "Міжнародні стилі цитування, рекомендовані для оформлення списку наукових публікацій" (Гайко О. К.); "Визначення індексів УДК, авторського знаку для наукових публікацій" (Денисова О. А.) та надані методичні рекомендації.

Дякуємо за допомогу в організації заходу Тетяну Павлівну Дудакову, завідувача аспірантурою та Леоніда Івановича Мозгового, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук.