22-28 жовтня 2018 р. увесь світ відзначає Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу. Цього року темою обрано «Designing Equitable Foundations for Open Knowledge» - «Створення рівних умов для відкритих знань».

Довідка :

Відкритий доступ (англ. Open access (OA) – це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Сприяє поширенню результатів досліджень та підвищенню їхнього використання, залюченню інвестицій у дослідження, розвитку науки, освіти та суспільства загалом.

Вільний доступ до наукової інформації – запорука розвитку наукової комунікації в цифрову епоху. Нині у вільному безперешкодному доступі (через журнали відкритого доступу та відкриті електронні архіви - репозитарії)  - понад 25 мільйонів наукових статей, дисертацій, моногрфій, звітів, інших навчальних та дослідницьких матеріалів.

Роль університетських бібліотек - популяризувати відкритий доступ до інформації серед університетської громади, факультетів та окремих дослідників. Ініціювати створення та розвиток інституційних репозитаріїв як джерела забезпечення вільного доступу до наукових матеріалів університету та сприяння підвищенню престижу університету;  забезпечення  архівування та збереження наукових  публікацій, гарантію  їх незмінності. 

         Корисні посилання :

Відкритий доступ [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу :                                     https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF . – Назва з екрану.

Ярошенко Т. О.  Відкритий доступ до наукової інформації : роль для сучасного університету [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/277147039_Vidkritij_dostup_do_naukovoi_informacii_rol_dla_sucasnogo_universitetu . - Назва з екрану.

Ярошенко Т. О. Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Т. О. Ярошенко. – Режим доступу :

https://www.researchgate.net/publication/277246172_Vilnij_dostup_do_informacii_nova_model_naukovoi_komunikacii_v_informacijnomu_suspilstvi . - Назва з екрану.