«Краса природи – це одне з джерел,

що живить доброту, сердечність і любов»

В. О. Сухомлинський

Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Освіта людей, а особливо молоді, є важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така  взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається з дитинства і продовжується все життя.

Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних  її наслідків, дедалі більше відбувається забруднення атмосфери, гідросфери і літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснажені майже всіх видів природних ресурсів, що приводить до екологічної кризи.

З метою екологічної освіти,  культури, відповідальності у студентської  молоді – майбутніх педагогів  бібліотека  організувала ряд книжково-ілюстративних виставок та переглядів документів :  “Земля – наш дім”, «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить» (ч.з. № 2, гол.корпус), “Людина і довкілля – сучасний аспект” (ч.з. № 1, початфак), “Жити в ладу з природою” (аб. навч.видань).

Також  пропонуємо ознайомитися зі список джерел з ЕК (електрон-ного каталогу)  за темами :

Запрошуємо всіх охочих !