Шановні користувачі !

Пропонуємо Вам

список статей із періодичних видань

 «Європейська інтеграція в освіті та науці»

за І квартал 2018 р.

 1. Андрущенко В. Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 5–11.
 2. Гавриленко В. Роль ХДУ в об'єднанні зусиль і впровадженні Європейських природоохоронних директив та ініціатив на Херсонщині (погляд зі сторони) / В. Гавриленко // Вища школа. – 2018. – № 1. – С.89–92.
 3. Глушко О. З. Європейський вектор освітніх реформ в Україні / О. З. Глушко // Український педагогічний журнал. – 2017 – № 4. – С. 5–11.
 4. Голованова Н. Інформаційний простір Україна–ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність / Н. Голованова // Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 30–34.
 5. Грановський М. Управління економічним розвитком Харківського регіону в умовах Євроінтеграції / М. Грановський // Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 8–11.
 6. Грицай Н. Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в європейському освітньому просторі / Н. Б. Грицай // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 62–69.
 7. Єлагін В. Соціальна політика в Україні в контексті Європейської інтеграції:соціально-правові аспекти / В. Єлагін / Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 12–13.
 8. Качка Т. Україна 2028–європейська держава, інтегрована в ЄС / Т. Качка // Дзеркало тижня. – 2018. – № 6. – С. 1, 4.
 9. Коваль В. М. Зміст навчання іноземних мов у контексті реалізації європейського вибору України / В. М. Коваль // Англійська мова та література. – 2018. – № 1/3.– С. 8–16.
 10. Ковальова Т. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: Європейський досвід і українські проблеми / Т. Ковальова // Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 21–25.
 11. Ковтун І. М. Читацька діяльність школярів за умов інтеграції до європейського освітнього простору /І. М. Ковтун // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 19/20. – С. 10–20; № 21/22. – С. 2–21.
 12. Куліш Т. І. Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству / Т. І. Куліш // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 16–34.
 13. Локшина О. І. Реформи з подовження тривалості шкільної освіти в країнах ЄС: з досвіду імплементації / О. І. Локшина // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 43–53.
 14. Мезенцева О. І. Міжнародні чинники розвитку загальної середньої освіти в Україні / О. І. Мезенцева // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 18–26.
 15. Панченко С. Програми "Два дипломи" як форма інтернаціоналізації сучасного університету / С. Панченко // Новий Колегіум. – 2017. – №4. – С. 39–42.
 16. Прилипчук О. Механізми забезпечення адаптації законодавства України до вимог Європейського адміністративного простору / О. Прилипчук // Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 35–38
 17. Тимофєєва Н. Україна – європейська держава. Бінарна конференція для старшокласників / Н. Тимофєєва // Сучасна школа України. – 2017. – №12. – С. 28–36.
 18. Щур В. Англійська мова як один із факторів інтеграції українського суспільства до ЄС / В. Щур // Новий Колегіум. – 2017. – № 4. – С. 26–29.