Однією з найважливиших характеристик діяльності вчителя є його мовна культура, а саме — змістовність, логічність, точність, ясність, стислість, простота, емоційна виразність, яскравість, образність, барвистість мовлення, правильна літературна вимова, вільне, невимушене оперування словом, фонетична виразність, інтонаційна різноманітність, чітка дикція, правильне використання логічних наголосів та психологічних пауз.

Документний фонд бібліотеки має різні видання : підручники, навчальні посібники, довідники, словники.

Тому, пропонуємо майбутнім педагогам  вивчати рідну мову.

Запрошуємо Вас до університетської бібліотеки !