Основне завдання бібліотеки вищого навчального закладу  є забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування студентів, магістрантів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, співробітників згідно їх інформаційним запитам на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

Значну допомогу в інформаційному забезпеченні користувачів відіграє  фонд періодичних видань. Тим паче, що бібліотека ДДПУ має потужний фонд періодики (більш детальніше : «Картотека періодичних видань» - зал каталогів ;  сайт бібліотеки : «Ресурси бібліотеки» - «Періодичні видання»).

Працівники читальних залів  бібліотеки проводять різнобічну роботу по розкриттю  фонду періодичних видань, застосовуючи різні форми популяризації : інформаційні повідомлення на сайт бібліотеки ; розміщення експрес-інформації  на бібліотечних стендах ; виставки нових надходжень газет і журналів : «Світ періодики» ; тематичні підбірки : «За сторінками улюбленного видання», «Шкідливі звички : знати, щоб жити» (по сторінкам періодичних видань) ; віртуальні виставки : «Періодичні видання бібліотеки ДДПУ» ; інформаційні огляди тощо.

Так, 2 лютого 2018 року у читальному залі №2 бібліотечні працівники Ткачова С. О., Зозуля О. С. спільно з доцентом кафедри германської та слов’янської філології Тищенко К. А.  провели практичне заняття зі студентами І к. філолог. ф-ту, спец. АН з предмету «Вступ до мовознавства та історія компаративістики».

Під час заняття студенти активно знайомилися з  навчальними та науковими виданнями певної тематики,  журналами «Введение в языкознание», «Филологические науки», «Мовознавство» -  переглядаючи наукові статті з метою відбору необхідного матеріалу.

Тож, запрошуємо наших викладачів, студентів  до співпраці.