День 22 січня ввійшов до національного календаря, як велике державне свято — День Соборності України.

Указ Президента України № 1209/2011  від 13 листопада 2014 року за посиланням:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/871/2014.

Саме 22 січня 1919 року об'єдналися Українська та Західноукраїнська народні республіки. На київському Софіївському майдані було проголошено Акт об'єднання (Злуки). Павло Скоропадський, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Євген Петрушевич, Кость Левицький, Симон Петлюра — це люди, які творили історію України того часу.

“...Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу” (Уривок з Універсалу Директорії УНР).

Більш детальніше за посиланням :  http://www.memory.gov.ua/news/22-sichnya-den-sobornosti-ukraini-informatsiini-materiali.

У сучасній незалежній Україні цю річницю мільйони людей уже традиційно вшановують живим ланцюгом. Перший знаменний “живий” ланцюг відбувся в переддень цієї дати 1990 року. Тоді він з'єднав Київ та Львів  руками 450 тис. людей і закріпив за собою місце серед подій, що послужили становленню Незалежності України. Люди вишикувалися у живий ланцюг від Києва до Львова як символ духовної єдності  українців східних і західних земель України, як запорука існування єдиної, соборної України.

Більш детальніше про Живий ланцюг Соборності за посиланням : https://uk.wikipedia.org/wiki//Живий_ланцюг_Соборності_(акція).

До Дня Соборності України бібліотека пропонує переглянути книжково-ілюстративні виставки організовані в читальних залах : “Волі народної єднання” (ч.з. № 1, ПТПО), “Соборна мати Україна — одна на всіх, як оберіг”(ч.з. № 2, головн.корп.). На виставках представлені видання (навчальні посібники, наукові, довідкові видання, статті із періодичних видань та збірників), які висвітлюють ідеї побудови самостійної, соборної держави, розповідають про історичні постаті того часу та пропонують користувачеві замислитися про те, що сила нашої держави — в єдності.

Пропонуємо список джерел, які є в бібліотеці за темою “Соборність” :

 1. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Бровко М. М., Шутов О. Г. (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Вид. центр КНЛУ, 1997 -. Вип. 17. - 2006. - 284 с.
 2. Баннова, І. Аналіз проблем соборності України на студентських науково-практичних конференціях / Ірина Баннова // Історія в школі. - Київ. - 2012. - № 7/8. - С. 43-48.
 3. Бевз, Т. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Тетяна Бевз  // Історичний журнал. - Київ. - 2010. - № 1/3. - С.14-25.
 4. Городиський, Зенон. Українська Національна Рада : іст. нарис / З. Городиський. - Київ : Academia, 1993. - 144 с. : іл. 
 5. Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 734 с. : ілюстр., карти.
 6. Історія України та її державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич та ін. ; за наук. ред. Л.Є.Дещинського ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Львів : Бескид Біт, 2005. - 367 с. : портр.
 7. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с. : іл., фот.,карти, табл.
 8. Косик, В. Україна. Довга і важка боротьба за існування / В. Косик. - Київ : ВД "Києво-Могилянська акад.", 2014. - 277 с.
 9. Кушерець, В. І. Україна понад усе : патріотизм - вагомий чинник національної сили / В. І. Кушерець. - Київ : Знання України, 2016. - 55 с.
 10. Лазарович, М. В. Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. - Київ : Знання, 2008. - 683 с.
 11. Литвин, В. М. Ілюстрована історія України / В.М.Литвин, В.А.Смолій, М.І.Шпаковатий. - Київ: Альтернативи, 2001. - 351 с. : іл.,фот.
 12. Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини XYII століття до 1923 року / Н. Д. Полонська-Василенко. - 3-тє вид. = Репринт. відтворення з вид. 1972-1976 рр. (Мюнхен). - Київ : Либідь, 1995. - 606 с.
 13. Реєнт, О. П. Проголошення ЗУНР : проблема легітимації / О.П.Реєнт. // Український історичний журнал (НАНУ). - Київ. - 2009. - № 1. - С.4 - 11.
 14. Світлична, В. В. Історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. - 5-те вид. - Київ : Каравела, 2008. - 399 с. : іл., карти, табл. - (Вища освіта в Україні).  Запрошуємо до університетської бібліотеки !
 15. Солдатенко, В. Ф. Українська революцiя : іст. нарис : [монографія] / В. Ф. Солдатенко. - Київ : Либiдь, 1999. - 975 с. 
 16. Шаров, І. Ф. 100 видатних імен України : [навч. посіб.] / І. Ф. Шаров. - Київ : Альтернативи, 1999. - 503 с. : портр.