Згідно «Плану роботи бібліотеки базового університету ДВНЗ ДДПУ «Щодо виконання Указу Президента України і розпоряджень КМУ з питань євроатлантичної інтеграції» пропонуємо  «Нові надходження літератури з теми "Євроінтеграція":

  1. Баляльова Н. Україна в сім'ї європейських народів. Перший урок навчального року / Надія Баляльова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2017. – № 9. – С. 11–16.
  2. Благініна С. Змагання парадигм у вищий освіті Німеччини (До 500-річчя Реформації) / С. Благініна // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 102–111.
  3. Локшина О. І. До питання про виклики стандартизації шкільної освіти уроки країн Європейського Союзу / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2017.– № 3. – С. 13–19.
  4. Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Каб. Міністрів України від 4 жовт. 2017 р. № 759 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 84. – С. 11–16.
  5. Тименко М. М. Термінологічне поле з проблеми трансформаційних процесів в освіті у працях вітчизняних та зарубіжних науковців / М. М. Тименко // Педагогіка і психологія. – 2017.– № 3.– С. 38–43.
  6. Тітаренко Л. М. Євроінтеграція у вивченні літератури в школі / Л. М. Тітаренко // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17–18. – С. 4–6.
  7. Хоружий Г. Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у Європейських університетах / Г. Хоружий, Л. Хоружа // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 57–67.