Як відомо, документний фонд бібліотеки університету це головне джерело задоволення інформаційних потреб викладачів, аспірантів, студентів.

Тому його постійне поповнення та оновлення сприяє більш якісному бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню користувачів.

В наш час фонд бібліотеки університету  комплектується за рахунок дарів небайдужих користувачів.

Так, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи Валерій Іванович Сипченко передав до фонду бібліотеки  311  книг. Це  навчальні, наукові, довідкові видання з історії та теорії педагогіки, новітніх педагогічних технологій тощо.

Бібліотека вдячна Валерію Івановичу за такий дарунок.